من آموزشی رو میخوام که برنامه ویندوزی رو بنویسم ولی مدیر بتواند از طریق اینترنت فعالیت ها رو کنترل کنه
یعنی برنامه روی دو سیستم نصب بشه و یکی به عنوان سرور و سیستم مدیر به عنوان کلاینت باشه فقل این دو سیستم با اینترنت با هم ارتباط بگیرن