سلام
یک جدول داریم که حاوی عکس (بصورت varbinery )می باشد
حالا می خواهم این عکسها را دریک فولدر ذخیره کنم
آیا راه حلی وجود دارد برای این کار