سایت soft98.ir بخش کپی کردن پسورد یک متن در حافظه ذخیره میکنه که همون آدرس سایت هست بهمراه تولتیپ بسیار زیبا شیشه ای رنگ مشکی با عنوان [
پسورد کپی شد، می‌توانید برای خارج کردن از فایل فشرده استفاده کنید] از مهندسین عزیز میخوام اگر میتوانند بهم کمک کنند تا همچین کدی را برای سایت وردپرس بسازم . خودم یک کدی را امتحان کردم اما متن بعد از اینکه کپی شد دیگه محو نمیشه و تولتیپ هم نداره . چیزی که من ویرایش کردم همچین چیزی هست :


<div>
<span class="textValue" onClick="copy(this)"><textarea readonly="readonly"><?php echo get_bloginfo('url')."/?p=".$post->ID; ?></textarea></span>

</div>

کپی پیوند
<br/>

<span id="result"></span>
<script>
var result = document.getElementById("result");
function copy(el){
var copyText = el.textContent;
var textArea = document.createElement("textarea");
textArea.value = copyText;
document.body.appendChild(textArea);
textArea.select();
document.execCommand("Copy");
textArea.remove();
result.innerHTML = "Copied text: "+copyText;
}
</script>