سلام
چگونه می توانم اطلاعات ipو Browser در classlibrary بجز WebAppliction بدست بیاورم
باتشکر