سلام
با توجه به اینکه شرکت دنیای پردازش هیچ گونه وب سرویسی برای ارائه گزارش و خروجی به سایر برنامه ها نداره به همین دلیل برای یه پروژه نیاز به گرفتی خروجی لاگ ورود و خروج و ... داشتم به همین خاطر یه وب سرویس نوشتم .
آدرس پروژه در گیت هاب: https://github.com/morrning/karaweb

برای اطلاعات ورودی هم فایل config.json رو ویرایش کنید.