نمایش نتایج 1 تا 12 از 12

نام تاپیک: اعمال تغییرات در نودهای فرزند موقع تغییر در نود پدر در treeview

 1. #1

  اعمال تغییرات در نودهای فرزند موقع تغییر در نود پدر در treeview

  سلام وقت بخیر
  یه treeview دارم که هر شاخه آن دارای یک textbox یه Combobox و یک checkbox هست و همین طور یک فرم پاپ آپ که یه سری فیلد دیگه ای داخل این popUp هست میخوام وقتی یه textbox در شاخه پدر تغییر میکنه combobox شاخه های فرزند هم تغییر کنه و وقتی مقدار عددی یه textbox شاخه پدر تغییر میکنه به زیر شاخه ها هم اعمال بشه الان من برای هر شاخه به طور مجزا برای هر فیلد یه textchange یا click یا event های موردنظر رو کدنویسی کردم الان خیلی کدم بزرگ شده و تغییر جزی نیاز به تغییر کل زیرشاخه های این درخت داره میخوام یه روشی استفاده کنم که نیاز باشه فقط چند تابع اصلی بنویسم که برای همه زیرشاخه ها اعمال بشه البته با انتخاب مثلا یه شاخه پدر تغییر برروی زیر شاخه های فرزند اعمال بشه امکانش هست منو راهنمایی کنید ممنون میشم

  مثلا هر شاخه مشابه کد زیر فیلدهای مختلف داره و همه شاخه ها این فیلدهارو داره که باید به طور مجزا مقداردهی بشن ولی اگر شاخه پدر تغییر کنه باید یه جوری مقادیرشون مثلا برای تکست باکس تقسیم بشه بین زیرشاخه ها یا مثلا کمبوباکس باید مقدارش یکی باشه

  <TreeViewItem.Header>
  <StackPanel Orientation="Horizontal">
  <TextBlock Name="SpeedCbx" Text="سرعتی "></TextBlock>
  <TextBox Name="Speedtxt" Height="20" Width="35" TextChanged="Speedtxt_TextChanged" ></TextBox>
  <ComboBox Foreground="{Binding BackgroundTextControl}" FontSize="15" Style="{DynamicResource ComboBoxStyle}" Height="20" Width="50" x:Name="cbxSpeed" SelectionChanged="cbxSpeed_SelectionChanged" FontFamily="/Rehab.GUI;component/Font/#B Nazanin" Margin="2,0"/>
  <CheckBox x:Name="cbSpeed" FontSize="15" VerticalAlignment="Center" FontFamily="/Rehab.GUI;component/Font/#B Nazanin" Click="cbSpeed_Click" Margin="2,0"/>
  <Button Style="{DynamicResource ButtonCustomize}" x:Name="btnCustomizeSpeed" Content="سفارشی" FontSize="15" Click="btnCustomizeSpeed_Click" FontFamily="/Rehab.GUI;component/Font/#B Nazanin" Margin="2,0"></Button>
  <Popup Name="popupCustomizeSpeed" HorizontalAlignment="Stretch" AllowsTransparency="True" VerticalAlignment="Stretch" Placement="Center">
  <Border Background="{Binding Background}" CornerRadius="10" Padding="30" Margin="30,10,50,10">
  <Grid FlowDirection="RightToLeft">
  <Grid.RowDefinitions>
  <RowDefinition Height="*"/>
  <RowDefinition Height="*"/>
  <RowDefinition Height="*"/>
  <RowDefinition Height="*"/>

  </Grid.RowDefinitions>
  <Grid.ColumnDefinitions>
  <ColumnDefinition Width="*"/>
  <ColumnDefinition Width="*"/>
  </Grid.ColumnDefinitions>
  <TextBlock Grid.Row="0" Grid.Column="0" Name="TimePercentSpeedlbl" FontFamily="/Rehab.GUI;component/Font/#B Nazanin">درصد زمان</TextBlock>
  <ComboBox Style="{DynamicResource ComboBoxStyle}" Grid.Row="0" Grid.Column="1" Name="TimePercentSpeedcbx" Width="50" FontFamily="/Rehab.GUI;component/Font/#B Nazanin">
  <ComboBoxItem>01</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>02</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>03</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>04</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>05</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>06</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>07</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>08</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>09</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>10</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>11</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>12</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>13</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>14</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>15</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>16</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>17</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>18</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>19</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>20</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>21</ComboBoxItem>
  </ComboBox>
  <TextBlock Grid.Row="1" Grid.Column="0" Name="ExtensionSpeedlbl" FontFamily="/Rehab.GUI;component/Font/#B Nazanin">اندازه توپ</TextBlock>
  <ComboBox Style="{DynamicResource ComboBoxStyle}" Grid.Row="1" Grid.Column="1" Name="ExtensionSpeedcbx" Width="50" FontFamily="/Rehab.GUI;component/Font/#B Nazanin">
  <ComboBoxItem>01</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>02</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>03</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>04</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>05</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>06</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>07</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>08</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>09</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>10</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>11</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>12</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>13</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>14</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>15</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>16</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>17</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>18</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>19</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>20</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>21</ComboBoxItem>
  </ComboBox>

  <Button x:Name="btnCreateCustomizeSpeed" Grid.Column="1" Style="{DynamicResource ButtonCreate}"
  HorizontalAlignment="Left" Margin="40,0,0,10" VerticalAlignment="Bottom" Background="White"
  Foreground="Black" FontSize="21.333" FontWeight="Bold" Grid.Row="3" Click="btnCreateCustomizeSpeed_Click" FontFamily="/Rehab.GUI;component/Font/#B Nazanin"/>
  <Button Style="{DynamicResource ButtonExit}" Grid.Row="0" Grid.Column="0" Margin="-30,-30,0,0" VerticalAlignment="Top" HorizontalAlignment="Left" Background="White"
  Foreground="Black" FontSize="21.333" FontWeight="Bold" Click="BtnSpeedExit" FontFamily="/Rehab.GUI;component/Font/#B Nazanin"/>
  </Grid>
  </Border>
  </Popup>
  </StackPanel>
  </TreeViewItem.Header>

 2. #2

  نقل قول: اعمال تغییرات در نودهای فرزند موقع تغییر در نود پدر در treeview

  سلام
  چرا نودهای فرزند را به پدر ، binding نمیکنید؟

 3. #3

  نقل قول: اعمال تغییرات در نودهای فرزند موقع تغییر در نود پدر در treeview

  نقل قول نوشته شده توسط elahe1393 مشاهده تاپیک
  سلام وقت بخیر
  یه treeview دارم که هر شاخه آن دارای یک textbox یه Combobox و یک checkbox هست و همین طور یک فرم پاپ آپ که یه سری فیلد دیگه ای داخل این popUp هست میخوام وقتی یه textbox در شاخه پدر تغییر میکنه combobox شاخه های فرزند هم تغییر کنه و وقتی مقدار عددی یه textbox شاخه پدر تغییر میکنه به زیر شاخه ها هم اعمال بشه الان من برای هر شاخه به طور مجزا برای هر فیلد یه textchange یا click یا event های موردنظر رو کدنویسی کردم الان خیلی کدم بزرگ شده و تغییر جزی نیاز به تغییر کل زیرشاخه های این درخت داره میخوام یه روشی استفاده کنم که نیاز باشه فقط چند تابع اصلی بنویسم که برای همه زیرشاخه ها اعمال بشه البته با انتخاب مثلا یه شاخه پدر تغییر برروی زیر شاخه های فرزند اعمال بشه امکانش هست منو راهنمایی کنید ممنون میشم

  مثلا هر شاخه مشابه کد زیر فیلدهای مختلف داره و همه شاخه ها این فیلدهارو داره که باید به طور مجزا مقداردهی بشن ولی اگر شاخه پدر تغییر کنه باید یه جوری مقادیرشون مثلا برای تکست باکس تقسیم بشه بین زیرشاخه ها یا مثلا کمبوباکس باید مقدارش یکی باشه

  <TreeViewItem.Header>
  <StackPanel Orientation="Horizontal">
  <TextBlock Name="SpeedCbx" Text="سرعتی "></TextBlock>
  <TextBox Name="Speedtxt" Height="20" Width="35" TextChanged="Speedtxt_TextChanged" ></TextBox>
  <ComboBox Foreground="{Binding BackgroundTextControl}" FontSize="15" Style="{DynamicResource ComboBoxStyle}" Height="20" Width="50" x:Name="cbxSpeed" SelectionChanged="cbxSpeed_SelectionChanged" FontFamily="/Rehab.GUI;component/Font/#B Nazanin" Margin="2,0"/>
  <CheckBox x:Name="cbSpeed" FontSize="15" VerticalAlignment="Center" FontFamily="/Rehab.GUI;component/Font/#B Nazanin" Click="cbSpeed_Click" Margin="2,0"/>
  <Button Style="{DynamicResource ButtonCustomize}" x:Name="btnCustomizeSpeed" Content="سفارشی" FontSize="15" Click="btnCustomizeSpeed_Click" FontFamily="/Rehab.GUI;component/Font/#B Nazanin" Margin="2,0"></Button>
  <Popup Name="popupCustomizeSpeed" HorizontalAlignment="Stretch" AllowsTransparency="True" VerticalAlignment="Stretch" Placement="Center">
  <Border Background="{Binding Background}" CornerRadius="10" Padding="30" Margin="30,10,50,10">
  <Grid FlowDirection="RightToLeft">
  <Grid.RowDefinitions>
  <RowDefinition Height="*"/>
  <RowDefinition Height="*"/>
  <RowDefinition Height="*"/>
  <RowDefinition Height="*"/>

  </Grid.RowDefinitions>
  <Grid.ColumnDefinitions>
  <ColumnDefinition Width="*"/>
  <ColumnDefinition Width="*"/>
  </Grid.ColumnDefinitions>
  <TextBlock Grid.Row="0" Grid.Column="0" Name="TimePercentSpeedlbl" FontFamily="/Rehab.GUI;component/Font/#B Nazanin">درصد زمان</TextBlock>
  <ComboBox Style="{DynamicResource ComboBoxStyle}" Grid.Row="0" Grid.Column="1" Name="TimePercentSpeedcbx" Width="50" FontFamily="/Rehab.GUI;component/Font/#B Nazanin">
  <ComboBoxItem>01</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>02</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>03</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>04</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>05</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>06</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>07</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>08</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>09</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>10</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>11</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>12</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>13</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>14</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>15</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>16</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>17</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>18</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>19</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>20</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>21</ComboBoxItem>
  </ComboBox>
  <TextBlock Grid.Row="1" Grid.Column="0" Name="ExtensionSpeedlbl" FontFamily="/Rehab.GUI;component/Font/#B Nazanin">اندازه توپ</TextBlock>
  <ComboBox Style="{DynamicResource ComboBoxStyle}" Grid.Row="1" Grid.Column="1" Name="ExtensionSpeedcbx" Width="50" FontFamily="/Rehab.GUI;component/Font/#B Nazanin">
  <ComboBoxItem>01</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>02</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>03</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>04</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>05</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>06</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>07</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>08</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>09</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>10</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>11</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>12</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>13</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>14</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>15</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>16</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>17</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>18</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>19</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>20</ComboBoxItem>
  <ComboBoxItem>21</ComboBoxItem>
  </ComboBox>

  <Button x:Name="btnCreateCustomizeSpeed" Grid.Column="1" Style="{DynamicResource ButtonCreate}"
  HorizontalAlignment="Left" Margin="40,0,0,10" VerticalAlignment="Bottom" Background="White"
  Foreground="Black" FontSize="21.333" FontWeight="Bold" Grid.Row="3" Click="btnCreateCustomizeSpeed_Click" FontFamily="/Rehab.GUI;component/Font/#B Nazanin"/>
  <Button Style="{DynamicResource ButtonExit}" Grid.Row="0" Grid.Column="0" Margin="-30,-30,0,0" VerticalAlignment="Top" HorizontalAlignment="Left" Background="White"
  Foreground="Black" FontSize="21.333" FontWeight="Bold" Click="BtnSpeedExit" FontFamily="/Rehab.GUI;component/Font/#B Nazanin"/>
  </Grid>
  </Border>
  </Popup>
  </StackPanel>
  </TreeViewItem.Header>
  کدی که قرار دادید چیزی مشخص نیست، نحوه فراخوانی و اتصال داده ها مشخص نیست، طبق گفته دوستمون باید اطلاعات رو bind کنید
  و اینکه کد شما پر از ایراد هست به جای DynamicResource از StaticResource استفاده کنید، فونت رو میتونید یکبار به window اعمال کنید تا به تمام المنت ها بصورت خودکار اعمال بشه

 4. #4

  نقل قول: اعمال تغییرات در نودهای فرزند موقع تغییر در نود پدر در treeview

  چطور بایند کنم؟

 5. #5

  نقل قول: اعمال تغییرات در نودهای فرزند موقع تغییر در نود پدر در treeview

  این درخت من از یه سری یوزر کنترل تشکیل شده این کدی که نشان دادم یه بخشهایی از یکی از یوزرکنترل ها هست میخوام نیاز نباشه برای هر شاخه و زیرشاخه یه تابع جدا برای عملیاتیکه باید انجام بشه بنویسم یجوری کدنویسی کنم که چندتا تابع اصلی باشه که با توجه به انتخاب مثلا یه دراپ داون از یه زیر شاخه متغیرهای موردنظر مقدار دهی بشه و تغییرات لازم مربوط به اون زیر شاخه انجام بشه ممنون میشم راهنمایی کنید

 6. #6

  نقل قول: اعمال تغییرات در نودهای فرزند موقع تغییر در نود پدر در treeview

  سلامبه کامپیوتر نمیتونم دسترسی داشته باشم . بنابراین در حد تئوری ، چیزهایی که میگم را اجرا کنید یا روش های دیگه که مد نظر خودتون میرسه ، ببینید جواب میده یا نه .


  در تمپلیت ای که برای کنترل TreeViewItem ساختین :


  https://docs.microsoft.com/en-us/dot...orkdesktop-4.8


  در تریگر ، با پروپرتیِ HasHeader ، یا پروپرتی های دیگه ای ، بررسی کنید ببینید اگه این کنترلِ TreeViewItem ، والدی داره ، در Setter ، پروپرتی های TargetName و Poperty را به عنوان binding target object و binding target property را تنظیم کنید و در پروپرتیِ Value ، بایندینگ انجام بدین و در RelativeSource اش، روی FindAncestor بذارید و AncestorType اش را روی نوعِ TreeViewItem بذارید تا والدش را چک کنه .

 7. #7

  نقل قول: اعمال تغییرات در نودهای فرزند موقع تغییر در نود پدر در treeview

  سلام ممنون از پاسخگوییهاتون
  من یه مشکل توی کنترل treeview دارم
  میخوام هر شاخه از درخت شامل یک textblock و یه textbox و یک checkbox و یه dropdown و یه button داشته باشه که از طریق کد شاخه هارو اضافه کنم وبا توجه به هر شاخه ای که هست مثلا اگر مقدار عددی textbox تغییر کرد تقسیم بر تعداد زیرشاخه باشه و زیرشاخه ها مقدار بگیره یا اینکه مثلا هر button با توجه به عنوان شاخه تابع خاصی رو انجام بده آیا میشه یه همچین کاری کرد؟ من در حال حاضر کل درخت رو ساختم و خیلی بزرگه میخوام خیلی ساده ترش کنم که با یه سری تابع اصلی بتونم مقادیر textbox یا dropdown و checkbox هاش رو مدیریت کنم

 8. #8

  نقل قول: اعمال تغییرات در نودهای فرزند موقع تغییر در نود پدر در treeview

  نقل قول نوشته شده توسط elahe1393 مشاهده تاپیک
  سلام ممنون از پاسخگوییهاتون
  من یه مشکل توی کنترل treeview دارم
  میخوام هر شاخه از درخت شامل یک textblock و یه textbox و یک checkbox و یه dropdown و یه button داشته باشه که از طریق کد شاخه هارو اضافه کنم وبا توجه به هر شاخه ای که هست مثلا اگر مقدار عددی textbox تغییر کرد تقسیم بر تعداد زیرشاخه باشه و زیرشاخه ها مقدار بگیره یا اینکه مثلا هر button با توجه به عنوان شاخه تابع خاصی رو انجام بده آیا میشه یه همچین کاری کرد؟ من در حال حاضر کل درخت رو ساختم و خیلی بزرگه میخوام خیلی ساده ترش کنم که با یه سری تابع اصلی بتونم مقادیر textbox یا dropdown و checkbox هاش رو مدیریت کنم
  از itemTemplate استفاده کنید و textblock و... رو قرار بدید برای راحتی در انجام event ها چون از طریق itemtemplate به اسامی کنترل ها دسترسی ندارید، برای همین کنترل هایی که گفتید رو داخل UserControl چینش کنید و یوزرکنترل رو به عنوان itemtemplate قرار بدید اینجوری راحت میتونید کدهای مربوط به event هارو داخل یوزرکنترل بنویسید و به سایر کنترل ها دسترسی داشته باشید.

 9. #9

  نقل قول: اعمال تغییرات در نودهای فرزند موقع تغییر در نود پدر در treeview

  نقل قول نوشته شده توسط barnamenevisjavan مشاهده تاپیک
  از itemTemplate استفاده کنید و textblock و... رو قرار بدید برای راحتی در انجام event ها چون از طریق itemtemplate به اسامی کنترل ها دسترسی ندارید، برای همین کنترل هایی که گفتید رو داخل UserControl چینش کنید و یوزرکنترل رو به عنوان itemtemplate قرار بدید اینجوری راحت میتونید کدهای مربوط به event هارو داخل یوزرکنترل بنویسید و به سایر کنترل ها دسترسی داشته باشید.
  منظورتون اینه که یه یوزر کنترل بسازم و تمام کنترلهایی که گفتم رو درون این یوزر کنترل بسازم بعد توی درخت این یوزرکنترل رو اضافه کنم برای هر شاخه؟ من با itemtemplate زیاد آشنایی ندارم
  فقط یه نکته ای من توی event ها نیاز دارم بدونم چندتا زیرشاخه وجود داره که یه سری محاسبات انجام بدم و بعد نتیجه شو توی textbox زیرشاخه ها مقداردهی کنم چطور میتونم توی یوزرکنترل این محاسبات رو انجام بدم یعنی تعداد زیرشاخه هارو بدست بیارم
  ممنون میشم راهنمایی کنید شاید بخاطر ناآشنا بودن نتونسته باشم منظورمو برسونم

 10. #10

  نقل قول: اعمال تغییرات در نودهای فرزند موقع تغییر در نود پدر در treeview

  نقل قول نوشته شده توسط elahe1393 مشاهده تاپیک
  منظورتون اینه که یه یوزر کنترل بسازم و تمام کنترلهایی که گفتم رو درون این یوزر کنترل بسازم بعد توی درخت این یوزرکنترل رو اضافه کنم برای هر شاخه؟ من با itemtemplate زیاد آشنایی ندارم
  فقط یه نکته ای من توی event ها نیاز دارم بدونم چندتا زیرشاخه وجود داره که یه سری محاسبات انجام بدم و بعد نتیجه شو توی textbox زیرشاخه ها مقداردهی کنم چطور میتونم توی یوزرکنترل این محاسبات رو انجام بدم یعنی تعداد زیرشاخه هارو بدست بیارم
  ممنون میشم راهنمایی کنید شاید بخاطر ناآشنا بودن نتونسته باشم منظورمو برسونم
  یه یوزرکنترل میسازید و کنترل هارو قرار میدید همون textblock و button
  بعد به این صورت به عنوان ایتم تمپلت معرفی میکنید
  <TreeView>
  <TreeView.ItemTemplate>
  <local:UserControl/>
  </TreeView.ItemTemplate>
  </TreeView>

  برای محاسبات هم حالا من دقیق نمیدونم میخاید چیکار کنید ولی شدنیه فقط یکم بین ویو ها باید پاسکاری کنید چون داخل یوزرکنترل به خود treeview دسترسی ندارید برای همین توی ایونت باید از طریق یه پراپرتی استاتیک به ویویی که treeview قرار داره وصل بشید و اونجا اطلاعات موردنظر رو دریافت کنید
  برای مثال treeview داخل یه page یا window به اسم myWindow هستش
  شما داخل کدهای این صفحه پراپرتی زیر رو تعریف میکنید
  public static myWindow Instance;

  بعد در متد سازنده مقدار دهیش میکنید
  public myWindow()
  {
  InitializeComponent();
  Instance = this;
  }

  حالا توی همون یوزرکنترل که شما ایونت رو نوشتید میتونید به همون myWindow وصل بشید و به treeview دسترسی داشته باشید
  نحوه استفاده به این صورت هستش
  myWindow.Instance.mytreeview

  نکته ای که باید دقت کنید هر متدی که public باشه شما میتونی بهش دسترسی داشته باشی پس اگر با خطایی مواجه شدید که گفت به treeview دسترسی ندارید کافیه کد موردنظر رو داخل یه تابع پابلیک بنویسید. حالا که به treeview دسترسی دارید دیگه میتونید محاسبات رو انجام بدید

 11. #11

  نقل قول: اعمال تغییرات در نودهای فرزند موقع تغییر در نود پدر در treeview

  سلام
  در تکمیل عرایض جناب barnamenevisjavan اینکه ، برای دسترسی به TreeView ، نیاز به ساختن UserControl نیست :

  اگه درون کد xaml ، از درون کدهایی که در پروپرتیِ TreeView.ItemTemplate مینویسین ، بخواین به پروپرتی ای از اعضای TreeView دسترسی داشته باشین ، Binding انجام میدین (مقدار AncestorType ئه RelativeSource را روی والدی که میخواین پیدا کنین ، تنظیم کنین که در اینجا همون TreeView هست) .

  اگه درون کد سی شارپ میخواین از طریق شیِ DependencyObject (در اینجا همون TreeViewItem) ، به شیِ والدش (در اینجا TreeView) دسترسی پیدا کنین ، از متد استاتیکِ ItemsControl.ItemsControlFromItemContainer استفاده کنید .
  اگه بر اساس نام ای که قبلا برای کنترل TreeView تعیین کردین ، میخواین در سی شارپ بهش دسترسی پیدا کنین که هیچ چی .
 12. #12

  نقل قول: اعمال تغییرات در نودهای فرزند موقع تغییر در نود پدر در treeview

  ممنون از لطف بی دریغ هر دوی شما ایشالا که بتونم انجامش بدم

تاپیک های مشابه

 1. سوال: تغییر رنگ متن یا کادر یک نود در treeview
  نوشته شده توسط f_g1348 در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 0
  آخرین پست: دوشنبه 30 تیر 1393, 14:08 عصر
 2. تغییر نمایش treeview
  نوشته شده توسط neda555 در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 2
  آخرین پست: پنج شنبه 13 مهر 1391, 17:25 عصر
 3. مبتدی: تغییرات در treeview
  نوشته شده توسط a_123123123123 در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 0
  آخرین پست: دوشنبه 03 مرداد 1390, 22:07 عصر
 4. تغییر عملکرد نمایش کنترل TreeView
  نوشته شده توسط PetekDincos در بخش WPF
  پاسخ: 6
  آخرین پست: شنبه 25 دی 1389, 09:03 صبح
 5. تغییر رنگ متن نودهای treeview
  نوشته شده توسط m_nejad در بخش C#‎‎
  پاسخ: 1
  آخرین پست: پنج شنبه 17 خرداد 1386, 13:44 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •