همانطور که می دانید پس از برگزاری کنکور سراسری داوطلبان بی صبرانه منتظر مشاهده نتیجه کنکور می باشند و به محض مشاهده نتیجه آزمون، به فکر مرحله حساس انتخاب رشته می افتند. معمولا ما به متقاضیان کنکور توصیه می کنیم از مشاهده نمونه کارنامه های قبولی کنکور انسانی 1399، نمونه کارنامه های قبولی کنکور ریاضی 1399، نمونه کارنامه های قبولی کنکور تجربی 1399 و... غافل نشوند و با بررسی تراز و رتبه های پذیرفته شده در سال های قبل به انتخاب رشته بپردازند.
پس از چیدمان انتخاب رشته شما عزیزان می بایست به ثبت کد رشته محل های منتخب بپردازید و در این مرحله نیز توصیه می کنیم تمام کد رشته محل هایی که انتخاب نموده اید را مجددا بررسی نمایید و پس از اطمینان از صحت انتخاب هایتان به سایت انتخاب رشته مراجعه نمایید و مراحل نهایی ثبت انتخاب رشته را طی کنید.
سایت ثبت چیدمان انتخاب رشته دانشگاه های سراسری (روزانه یا دولتی، نوبت دوم یا شبانه، پیام نور، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، پردیس)، درگاه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی Sanjesh.org می باشد و داوطلبان برای ثبت انتخاب های خود بایستی به سایت مذبور مراجعه نمایند.


سایت انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد 1400