کارشناسی ارشد بدون آزمون جزو مقاطعی است که علاقمندان بسیاری را مجذوب خود نموده است زیرا داوطلبانی که به صورت بدون کنکور وارد مقطع ارشد می شوند، نیازی به ثبت نام کارشناسی ارشد 1400 و شرکت در آزمون نخواهند داشت. برای سهولت در ورود بدون کنکور به مقطع نامبرده، مقاله حاضر را به مسئله مهم "نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد" اختصاص داده ایم.نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد 1400