برای ورود بدون آزمون به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد (استعدادهای درخشان) رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی بایستی در زمان مقرر به سایت ثبت نام مراجعه نمایید و در صورت داشتن شرایط نام نویسی، اقدام به تکمیل فرم اینترنتی ثبت نام نمایید.
در سال جاری داوطلبان ثبت نام کارشناسی ارشد استعداد درخشان دانشگاه آزاد از تاریخ 27 تیر ماه آغاز شده و تا 22 مرداد ماه ادامه خواهد داشت. در برخی سال ها این زمان تمدید می گردد و به محض ارائه مهلت مجدد ثبت نام ارشد بدون آزمون این مقاله به روز رسانی می گردد.
متقاضیان ثبت نام استعداد درخشان ارشد دانشگاه آزاد با عضویت در کانال تلگرام مشاوره تحصیلی مشاوران برتر و پیج اینستاگرام مشاوره تحصیلی مشاوران برتر می توانند جدیدترین اخبار ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور را دریافت نمایند.
زمان ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد 1400