استخدام برنامه نویس مسلط به react و ionic همراه با مهارت های زیر
1. gatsby react framework
2. typescript
3. REST apis
4.git
لطفا نمومه کار و رزومه خود را از طریق پیام خصوصی ارسال کنید