سلام.
با توجه به محبوبیت و استفاده روز افزون از فریم ورک VueJs و علاقه برنامه نویسان و انتخاب این فریم ورک به جای ری اکت و انگولار در کشور،
از مدیران تالار تقاضا دارم، بخشی برای VueJs در میان سایر فریم ورک ها (و کتابخانه ری اکت) ایجاد کنند.