سلام. حتما با ویندوز دیدید که وقتی دکمه Ctrl + Shift راست یا چپ را میگیرید کنترلها در فرم راست چین یا چپ چین میشوند. کسی میدونه چطوری یک Message به کنترل بفرستیم که انگار این کلیدها فشرده شده باشه؟