سلام
فرض کنیم که سه کامپیور با آی پی های 192.10.10.1 و 192.10.10.2 و 192.10.10.3 داریم
از روی کامپیوتر 192.10.10.1 به پورت مشخصی روی 192.10.10.2 وصل میشویم و برنامه ای که روی 192.10.10.2 است اطلاعات را از پورت خوانده و به پورت دیگری روی 192.10.10.3 وصل شده ارسال میکند.
برنامه روی 192.10.10.3 که این اطلاعات را از روی سوکت میخواند میدا سوکت را 192.10.10.2 میبیند چطور میتوان کاری کرد که برنامه روی 192.10.10.3 مبدا اتصال را 192.10.10.1 ببیند.

(آدرس آی پی ها بالا فرضی است)

سوال را اینطوری مطرح میکنم:

قبلا برنامه A از طریق شبکه به برنامه B متصل میشد و در برنامه B لازم بود تا آدرس IP برنامه A را داشته باشد. پروتکل ارتباطی بین A و B تغییر کرده لذا تصمیم گرفته شد تا برنامه واسطی بین این دو قرار گیرد تا پروتوکل ارتباطی را تغییر دهد. ارتباط بین بین برنامهها از طریق سوکت TCP است و دانستن آدرس برنامه A در برنامه B لازم است.

راه حل پیشنهادی چه میتواند باشد.