سلام دوستان
خواستم بدونم تو زامارین برای لاگ رکوست و ریسپانس چطور عمل میکنه؟