اگر شما از انتخاب رنگ مناسب وب سایت چشم پوشی کنید، وب سایت شما (هر چند با محتوای بی نظیر) می تواند به سادگی از اذهان کاربران و مخاطبان شما فراموش شود. اگر هم از تعداد زیادی رنگ در وب سایت خویش استفاده می کنید؛ قطعا ریسک بزرگی را متحمل شده اید.