با سلام.
استاد ما یه تمرین داده در مورد اینکه برنامه ۴ عدد بگیرد و minاون رو نشون بده.هرکاری میکنم خطا میده.میشه کدش رو بنویسین؟