با سلام

من ميخواهم وقتي كرسر روي يك TEdit يا TMaskEdit قرار دارد و وقتي كاربر كليد تركيبي مثلا Ctrl+M يا ‍Ctrl+PgUp را فشار ميدهد پيامي روي صفحه ظاهر شود چگونه ميتوانم از كليدهاي تركيبي استفاده كنم ؟

با تشكر