سلام دوستان
من برا کد نوشتن از محیط ++Dev C و code blocks استفاده میکنم
اما برخی خطوط برنامه رو نمیخونه

مثلا این قطعه کد رو ببینید

#include <iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;


int main()
{
int array1[5];
int array2[5];


for(int i;i<5;i++)


cin>>array1[i];
for(int j;j<5;j++)


cin>>array2[j];


cout<< "array1= ";
for(int i;i<5;i++)
{
cout<< array1[i] <<" ";
}
cout<< endl;


cout<< "array2= ";
for(int i;i<5;i++)
{
cout <<array2[i] <<" ";
}
cout<<endl;
for(int i;i<5;i++)
for (int j;array2[j]<=array1[i];j++)
if (array1[i]=array2[j])
cout<<array1[i];


getch();
return 0;


}

حلقه for رو اجرا نمیکنه.
ضمنا اگرم حلقه for رو کلا بر دارم فقط آرایه اول و مقدار میگیره و چاپ میکنه و آرایه دومی رو نمیگیره
ممنون میشم کمکم کنید.