سلام
یک برنامه می خواهم که با GSM Modem 4G پیامک انبوه ارسال کند
لطفا اگر کسی سراغ دارد قیمت اعلام نماید
تشکر