سلام دوستان
چند روزه که تموم سایتها رو زیر و رو کردم که بتونم دیتاگرید ویویی داشته باشم که یکی از ستونهاش از نوع کامبوی چند ستونی باشه ...
من کامبوی چند ستونی رو در فرمهام دارم و ازش استقاده میکنم
اما موفق نمیشم یکی از ستونهای گریدم رو کامبوی دو یتونی کنم
کسی راهکار داره؟