سلام من یه مرکز تلفن ویپ دارم( ایزابل)
و یک نرم افزار با php نوشتم و نیاز دارم این دوتارو بهم وصل کنم تا وقتی تلفنم زنگ خورد مرکز تلفن ایزابل شماره رو همون لحظه بفرسته به نرم افزار من تا بتونم روی مرورگر مشخصات فرد تماس گیرندرو نمایش بدم

چطور میتونم اینکارو با php انجام بدم؟؟؟
مرکز تلفنم ایزابله