من الان مشکلی دارم که میخوام فایل QString رو از یک قسمت پروژه و از فایل CPP بخونم. و در قسمت های دیگه پروژه استفاده کنم.

هم int هم string یا ... .

var و extern روی QString جواب نداد.