دوستان میشه یه توضیح روون تر درباره متد join توی ترد ها بگید؟ گفته میشه برای این کاربرد داره که بقیه نخ ها منتظر باشن تا کارش تموم بشه.. اما توی کتاب ها بعد از اینکه چند تا نخ رو استارت میکنن بلافاصله بعدش همه شون رو join میکنن.. دلیلش چی هست؟

mt.start()
mt2.start();

()try{mt.join()
mt2.join();}