سلام وفت بخیر . چه پارامتری باید برای تابع تعریف کنیم تا بشه مجموعه اعداد رو داخل {} به تابع ارسال کرد?


void fun(? ? ? ? ){


}


int main()
{
fun({ 1,2,3,4,5 });
}


وقتی به جای ؟؟؟؟ از کلاس وکتور استفاده میکنم مشکل حل میشه ولی میخوام بدون کتاب خانه از قبل تعریف شده اینکارو بکنم