مهمترین تفاوت کاشی و سرامیک در میزان استحکام و ساییش پذیری است.کاشیها سفالی هستند واستحکام کمتری نسبت به سرامیک دارند. سرامیک از مواد غیر معدنی و غیر آلی تولید شده و مقاومت بالایی در مقابل تغییرات دما و ساییدگی دارد. نصب سرامیک به دلیل استحکام بالا راحت تر ازکاشی است.همچنین قدرت جذب آب در سرامیکها پایین تر از کاشی است. همین دلایل باعث تفاوت کاربرد این دو شده است. کاشی که ظرافت بیشتر و وزن پرس کمتری دارد، بیشتر در بدنه به کار گرفته می شود و سرامیکها اغلب در کف استفاده می شوند.البته با در نظر گرفتن تغییرات دمای منطقه ای از سرامیکها به عنوان نما هم استفاده می شود.