سلام
چگونه میتوان وقتی یک برنامه اسمبلی را اجراع کرد و اگر آن برنامه مخرب باشد از خراب شدن سیستم جلوگیری کرد؟
آیا داس باکس کار را حل می کند؟