باسلام
دوستان عزیز ما یه دستگاه حضور و غیاب داریم که یه برنامه کاربردی خیلی ضعیف داره می خواستم براش یه برنامه بنویسیم/
کسی می تونه که یه رهنمودی کنه که از کجا باید شروع کنم. چطور باید به دستگاه متصل بشم ؟ چطور دیتاها را بخونم و ....

باتشکر