سلام
نرم افزاری تولید کرده ایم که قراره اسکیول روی سرور مشتریان مختلف نصب شود.
برای امنیت بالا لازمه نام کاربری و رمز اسکیول مشتریان مختلف یکی نباشه.
از طرفی آنقدر هم پیچیده نباشه که خودمان هم برای نصب و پشتیبانی دچار مشکل شویم

ضمنا برای 1) مدیریت پایگاه داده و 2) کاربری نرم افزار و 3) مدیریت بکاپ و 4) ... چند تا نام کاربری و با چه حدود دسترسی نیازه؟
تشکر