سلام دوستان

برای استفاده از DirectoryBrowser ابتدا کدهای زیر را نوشتم:

app.UseDirectoryBrowser(new DirectoryBrowserOptions
{
FileProvider =
new PhysicalFileProvider(System.IO.Path.Combine(System .IO.Directory.GetCurrentDirectory(), "files")),
RequestPath = "/MyFiles"
});


از کد زیر هم استفاده نکردم:


builder.Services.AddDirectoryBrowser();


با اجرای برنامه تونستم در مسیر تعریف شده به فایل ها دسترسی داشته باشم. سوالم این هستش که بدون اضافه کردن سرویس مورد نظر تونستم از Middleware استفاده کنم. پس کاربرد سرویس چیه؟ یکبار هم فقط سرویس را فعال کردم و Middleware را حذف کردم که شاید دسترسی برای تمام پوشه های فعال بشه که آن هم نشد. پس چه لزومی به اضافه کردن سرویس هست در صورتی که به تنهایی Middleware داره کار میکنه؟

تشکر