W3C و اعتبارسنجی W3C (W3C Validator) چیست؟

W3C مخفف World Wide Web Consortium سازمانی است که مسئول تنظیم استاندارد یک وب سایت برای اجرا از طریق اینترنت است.
هر طراح سایت و مسئول سایت باید از این قوانین پیروی کند. حال می‌خواهیم در رابطه با اعتبار سنجی w3c صحبت کنیم.
اگر وب سایت را طبق این قوانین کدنویسی نکنیم، تجربه کاربر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ممکن است به دلیل قالب‌بندی و خوانایی ضعیف، هنگام بارگیری در مرورگرها بدرستی بارگذاری نشود و تاثیر منفی بر سئو سایت شما بگذارد.
ما باید اکثر صفحات وب را با استفاده از زبان های نشانه گذاری پرکاربرد مانند HTML بنویسیم.

بررسی صفحات سایت، طبق این نشانه‌گذاری ها یک اعتبار سنجی بحساب می آید که به آن W3C Validation می‌گویند.
برای خوانندن ادامه مطلب به سایت سلکتک مراجعه کنید.