امروز انواع سایت های فروش بیمه هستند که ممکن است آن ها را مشاهده کرده باشید یا از آنها بیمه خریداری کرده باشید. بیمه ازکی یکی از جدیدترین این سایت هاست که با مقایسه انواع بیمه، بهترین بیمه را به شما پیشنهاد می دهد. برای خرید از این فروشگاه اینترنتی می توانید از کد تخفیف های ازکی مانند: کد تخفیف ازکی ثالث که در سایت موپن قرار داد استفاده کنید.