با سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز
بنده می خواهم یک ستون از اکسل با فرمت خاص که زمان است را در از اکسل بخوانم در grid نمایش دهم.
مقدار سلول ها به صورت سه رفم ساعت و دو رقم دقیقه می باشد. مثال (125:18) فرمت آن در اکسل
[hh]:mmاین هم کد بنده برای خواندن داده ولی اشتباه نشان می دهند و فقط در محدوده 24 ساعت عمل می کند.

model.morkhasi_shakhsi = DateTime.FromOADate((double)ws.Cells[rowNum, 10].Value).ToString("HH:mm");ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید