دو شماره از نشریه تخصصی امنیتی سایبری ONHEXmag منتشر شده است. در این نشریه به بررسی مطالب مرتبط با امنیت سایبری پرداخته شده است.

1.jpg

2.jpg

شماره اول نشریه به موضوعاتی مانند :

پاسخ به حوادث و مفاهیم عملیات امنیتی
چگونه مهندسی معکوس یا آنالیز بدافزار را شروع کنیم
موقعیت جغرافیایی کمین تیم Sky news در اوکراین
چگونه یک Templateبرای Nuclei بنویسم
روش های Enumeration در اکتیودایرکتوری
مهندسی معکوس یک آسیب پذیری NDay در Netgear
کشف آسیب پذیری CVE-2017-13028 با فازینگ
بررسی آسیب پذیری SpoolFool
و ...


شماره دوم نشریه به موضوعاتی مانند :
شناسایی میزبانهای گروههای باج افزاری در دارک وب
چگونه وارد امنیت ابری شویم
آموزش نوشتن افزونه Parameter Replacer برای BURP
پرونده سورئال انتقام یک هکر سیا
حملات پیشرفته مقاوم یا Advanced Persistent Threat یا APT چیست؟
تحلیل عمیق آسیب پذیری و اکسپلویت Follina یا CVE-2022-30190
استخراج فریمور Zyxel و آنالیز پسورد آن
و ...

جهت دانلود و مشاهده فهرست کامل :
شماره اول
شماره دوم