در بخش صنعت مواد و سیالات بسیار پرفشاری جریان دارند. برای اینکه لوله ها را با کمترین میزان خسارت و آسیب دیگی بهم متصل کنیم نیاز داریم تا از تجهیزات ویژه های بکار بریم. تجهیزاتی که امکان تحمل و آستانه فشار بالایی را دارند. در واقع وجود این تجهیزات کمک چشمگیری به صنایع مختلف کرده است. این اتصالات بصورت گسترده از فولاد و آلیاژهای بسیار خاصی ساخته می شوند که قدرت تحمل بالایی داشته باشند. از نظر ظاهری بیشتر حالت مخروطی شکل دارند. در انتقال سایلات و همینطور گاز نیز بسیار استفاده می شوند. برای اطلاع بیشتر از این تجهیزات از این بخش اقدام کنید.