نمایش نتایج 1 تا 5 از 5

نام تاپیک: مشكل در اجراي متد در برنامه تحت شبكه(method. .... not supported by automation object)

 1. #1

  حل مشكل اجراي متد ها در برنامه تحت شبكه MultiTier (method. .... not supported by automation object)

  با سلام من در اجراي متد بروي سرور به مشكل برخودرد كردم(البته هر دستور دیگه مثل گرفتن ساعت و تاریخ هم باشه با این پیام مواجه می شم‌...) دوستان كسي ميتونه كمك كنه .... ممنون
  در سمت سرور:

  function TAdminAutomation.SqlRun(var Sender: WideString): Shortint;
  begin
  try
  Query1.Active:=False;
  Query1.SQL.Clear;
  Query1.SQL.Add(Sender);
  Query1.Active:=True;
  Result:=0;
  except
  Result:=1;
  end;
  end;


  در سمت كلاينت

  ClientDataSet1.Active:=False;
  ClientDataSet1.CommandText:='';
  SocketConnection1.Connected:=True;
  SocketConnection1.AppServer.SqlRun('SELECT * FROM users');
  ClientDataSet1.Active:=True;


  ايراد:
  Untitled.jpg
  آخرین ویرایش به وسیله mydelphi : یک شنبه 10 مهر 1401 در 16:55 عصر
 2. #2

  نقل قول: مشكل در اجراي متد در برنامه تحت شبكه(method. .... not supported by automation object)

  دوستان كسي مي تونه كمك كنه

 3. #3

  نقل قول: مشكل در اجراي متد در برنامه تحت شبكه(method. .... not supported by automation object)

  ممنون ميشم اگه كسي كمك كنه....

 4. #4

  نقل قول: مشكل در اجراي متد در برنامه تحت شبكه(method. .... not supported by automation object)

  سلام دوستان من موفق شدم مشكل رو حل كنم
  در سمت سرور در قسمت View گزينه TypeLibarye رو انتخاب و متد هاي مد نظر مثل SqlRun را ايجاد و بعد در RemoteDataModule تابع رو تعريف مي كنيم و در سمت كلايت فراخواني صورت مي گيره ..... فقط مشكل در اجراي كويري در سمت كلاين هست كه پيام خطاي sql error code 8179 رو میده؟؟؟؟
  دوستان کسی برخورد داشته با این پيام ؟؟؟؟؟

  Untitled111.jpg

 5. #5
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,146

  نقل قول: مشكل در اجراي متد در برنامه تحت شبكه(method. .... not supported by automation object)

  سلام.


  program ProjectMysqlADO;


  {$APPTYPE CONSOLE}


  uses
  ActiveX,
  DB,
  ADODB,
  SysUtils;


  const
  //the connection string
  StrConnection='Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=%s;Database=%s;User=%s; Password=%s;Option=3;';
  var
  AdoConnection : TADOConnection;


  procedure SetupConnection(DataBase:String);//Open a connection
  begin
  Writeln('Connecting to MySQL');
  AdoConnection:=TADOConnection.Create(nil);
  AdoConnection.LoginPrompt:=False;//dont ask for the login parameters
  AdoConnection.ConnectionString:=Format(StrConnecti on,['your_server',DataBase,'your_user','your_password']);
  AdoConnection.Connected:=True; //open the connection
  Writeln('Connected');
  end;


  procedure CloseConnection;//Close an open connection
  begin
  Writeln('Closing connection to MySQL');
  if AdoConnection.Connected then
  AdoConnection.Close;
  AdoConnection.Free;
  Writeln('Connection closed');
  end;


  procedure CreateDatabase(Database:string);
  begin
  Writeln('Creating Database '+database);
  AdoConnection.Execute('CREATE DATABASE IF NOT EXISTS '+Database,cmdText);
  Writeln('Database '+database+' created');
  end;


  procedure CreateTables;
  begin
  Writeln('Creating Tables');
  AdoConnection.Execute(
  'CREATE TABLE IF NOT EXISTS customers ('+
  'id INT,'+
  'name VARCHAR(100),'+
  'country VARCHAR(25) )',cmdText);
  Writeln('Tables Created');
  end;
  procedure DeleteData;
  begin
  Writeln('Deleting dummy data');
  AdoConnection.Execute('DELETE FROM customers');
  Writeln('Data deleted');
  end;


  procedure InsertData;


  Procedure InsertReg(id:integer;name,country:string);
  var
  ADOCommand : TADOCommand;
  begin
  ADOCommand:=TADOCommand.Create(nil);
  try
  ADOCommand.Connection:=AdoConnection;
  ADOCommand.Parameters.Clear;
  ADOCommand.CommandText:='INSERT INTO customers (id,name,country) VALUES (:id,:name,:country)';
  ADOCommand.ParamCheck:=False;
  ADOCommand.Parameters.ParamByName('id').Value := id;
  ADOCommand.Parameters.ParamByName('name').Value := name;
  ADOCommand.Parameters.ParamByName('country').Value := country;
  ADOCommand.Execute;
  finally
  ADOCommand.Free;
  end;
  end;


  begin
  Writeln('Inserting Data');
  InsertReg(1,'Lilian Kelly','UK');
  InsertReg(2,'John and Sons','USA');
  InsertReg(3,'William Suo','USA');
  InsertReg(4,'MARCOTEC','UK');
  Writeln('Data Inserted');
  end;


  procedure ReadData;
  var
  AdoQuery : TADOQuery;
  begin
  AdoQuery:=TADOQuery.Create(nil);
  try
  AdoQuery.Connection:=AdoConnection;
  AdoQuery.SQL.Add('SELECT * FROM customers');
  AdoQuery.Open;
  while not AdoQuery.eof do
  begin
  Writeln(format('%s %s %s',[AdoQuery.FieldByname('id').AsString,AdoQuery.Field Byname('name').AsString,AdoQuery.FieldByname('coun try').AsString]));
  AdoQuery.Next;
  end;
  finally
  AdoQuery.Free;
  end;
  end;


  begin
  CoInitialize(nil); // call CoInitialize()
  try
  Writeln('Init');
  try
  SetupConnection('mysql'); //first will connect to the mysql database , this database always exist
  CreateDatabase('Mydb'); //now we create the database
  CloseConnection; //close the original connection
  SetupConnection('Mydb'); //open the connection pointing to the Mydb database
  CreateTables; //create a sample table
  DeleteData; //Delete the dummy data before insert
  InsertData; //insert a dummy data
  ReadData; //read the inserted data
  CloseConnection; //close the connection
  except
  on E : Exception do
  Writeln(E.Classname, ': ', E.Message);
  end;
  Readln;
  finally
  CoUnInitialize; // free memory
  end;
  end.


  https://www.cdata.com/kb/tech/sql-odbc-delphi.rst


  SqlClient Data Access Components for Delphi - CrystalNet Technologies LTD (crystalnet-tech.com)

  https://www.thoughtco.com/sql-in-delphi-4092571

  https://feb.unpas.ac.id/fe_app/index...ARoaWREUWQgdHA
  آخرین ویرایش به وسیله ROSTAM2 : دوشنبه 11 مهر 1401 در 10:59 صبح

تاپیک های مشابه

 1. سوال: دریافت سایز فایل قبل از آپلود و خطای Automation Server Can't create object
  نوشته شده توسط احمد سامعی در بخش JavaScript و Framework های مبتنی بر آن
  پاسخ: 3
  آخرین پست: شنبه 06 آبان 1391, 18:55 عصر
 2. سوال: error : "The object doesn't contain the Automation object 'Object x
  نوشته شده توسط nedanass در بخش Access
  پاسخ: 0
  آخرین پست: چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390, 12:41 عصر
 3. Automation server can't create object
  نوشته شده توسط bahram_ariana در بخش طراحی وب (Web Design)
  پاسخ: 1
  آخرین پست: سه شنبه 18 آبان 1389, 22:58 عصر
 4. ایجاد یک خطای جدید Automation server can't create object
  نوشته شده توسط ashena29 در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 5
  آخرین پست: سه شنبه 09 اسفند 1384, 09:56 صبح

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •