سلام و قت بخیر دوستان چطوری می توانیم وقتی یک عبارتی را می خواهیم در سلول مد نظر خود در گریدویو جستجو کنیم همزمان با نوشتن هر عبارتی یا حرفی تمام عبارتهایی که در متن کریدویو مساوی آن می باشد داخل سلول گریدویو همان عبارت رنگش بصورت هایلایت در بیاید با تشکر و سپاس