سلام و خسنه نباشید چگونه دوستان از طریق کد نویسی در سی شارپ نوع ستون دیتاگریدویو خود را که از نوع DataGridViewTextBoxeColumn می باشد را به DataGridViewLinkColumn تغییر بدهم با تشکر و سپاس