سلام من یک خزشگر در پایتون ساختم که در سایت ها ایمیل ها را جمع اوری میکند اما زمانی که میخواهد بعضی از سایت ها را جستجو کند سایت احتمالا مرا مسدود میکنند به نظر شما راه حل چیست ؟
ایا میشود هر چند صفحه که جستجو کرد ip عوض شود تا سایت ها مرا مسدود نکنند ؟
ممنون بابت پاسخ هاتون