چرا OXT ارزش دارد؟

OXT ارزی است که خدمات در شبکه Orchid قیمت گذاری می شود، به این معنی که کاربران وقتی خدمات آن را در برنامه فعال می کنند باید آن را مبادله کنند.این بدان معناست که برای دسترسی به خدمات Orchid و دریافت اینترنت با استفاده از یک اتصال امن، کاربران باید OXT را در کیف پول خود نگه دارند. سپس برنامه Orchid به طور خودکار پرداخت های خرد را با مصرف پهنای باند کسر می کند.OXT همچنین برای کسانی که به دنبال فروش پهنای باند در شبکه هستند ضروری است. به منظور رقابت برای مناقصه پهنای باند، کاربران باید OXT را در قراردادهای ویژه قفل کنند، فرآیندی که به آن “staking” می‌گویند.مشتری Orchid، فروشندگان را بر اساس مقدار OXT که سهام دارند وزن می کند. این به این معنی است که هرچه یک کاربر OXT بیشتر سهام داشته باشد، شانس بیشتری برای ارائه پهنای باند به کاربران و کسب OXT دارد.
نکته قابل توجه، Orchid با مدل‌های سنتی استیک متفاوت است، زیرا کاربران فقط برای ارائه پهنای باند به کاربران غرامت دریافت می‌کنند. کاربران هیچ OXT اضافی را تنها از طریق شرط بندی به دست نمی آورند.
https://ramzagah.com/what-is-orchid/