من یک رایانه طراحی کردم شامل پردازنده و رم و پورت ورودی و خروجی
میخواستم این طرح را به اشتراک بگذارم لطفا میتوانید https://www.aparat.com/user/dashboar...ideohash/fdTNu
در این طرح مشارکت نماید و از شرکت ها در خواست نماید طرح را بسازند
لطفا راهنمای کنید