نحوه ساخت یک وب سایت فروشگاهی که فقط یک صفحه مادر می خواهد اما تمامی صفحات آن در تمامی استان ها باید مجزا باشد به چه صورتی باید انجام شود
مثلا صفحه https://1bs.ir/services/representation-newpip/ که مربوط به نمایندگی نیوپایپ اگر بخواهیم برای چند استان قرار دهیم به چه صورت هستش ؟