سلام.
تو پرینترهای کوچیک فروشگاهی از چه فونتی اسقاده میشود؟
مارجین چطوری ست میشود؟