اگر جزو مشتریان قدیمی دیجی کالا جت محسوب می شوید، می توانید همین جالا وارد سایت موپُن شوید و با استفاده از کد تخفیف دیجی کالا جت خرید غیر اول، هزینه های خرید جدیدتان را از این سایت کاهش دهید.