سلام
می شه به من توضیح بدهید این سه تا کامپوننت چیه؟
TJumpList و TXPManifest و TShellResources از help چیزی نفهمیدم!
البته Jump list را تا حدودی متوجه شدم. در واقع برای آیتمهای روی منوی تسک بار است.