نرمی مفاصل چیست؟
نرمی مفاصل عارضه ای است که اغلب با صافی کف پای مادرزادی همراه است پس اگر به صافی کف پا مبتلا هستید احتمالاً نام این عارضه را شنیده اید. اما در کل نرمی مفاصل به چه معنی است؟ عارضه نرمی مفاصل عارضه ای اغلب ژنتیکی است و در بیشتر اوقات همراه با صافی کف پا در بیمار مشاهده میشود. در این عارضه لیگامان های مفاصل از حالت عادی کشسان ترند و همین عامل باعث میشود که رنج حرکتی مفصل از حالت نرمال بیشتر باشد. این عارضه اگرچه می‌تواند در طولانی مدت باعث آسیب مفصل شود در کودکی با درمان دارویی به خوبی درمان می شود. نکته قابل ذکر این است که وجود عارضه نرمی مفاصل همراه با صافی کف پای مادرزادی در کودکان می تواند پروسه درمان آنها را به تاخیر بیاندازد.

ادامه مطلب