chatgpt چیست؟ کلیک کنید

برای ثبت نام کلیک کنید

برای ثبت نام در ChatGPT و استفاده از آن، شما نیاز به دسترسی به یک پلتفرم یا برنامه است که این سرویس را ارائه می‌دهد. معمولاً پلتفرم‌ها و برنامه‌هایی مانند OpenAI، که ChatGPT را پشتیبانی می‌کنند، فرایند ثبت نام و استفاده را ارائه می‌دهند.
برای ثبت نام، معمولاً به طور عمومی نیاز به ایجاد یک حساب کاربری دارید. شما باید اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید.با ایجاد حساب کاربری و ثبت نام در ChatGPT، شما می‌توانید از قابلیت‌های آن استفاده کنید، متن‌های خود را با مدل گفتگو کنید و به سوالات و درخواست‌های خود پاسخ بگیرید.