با سلام

اگه جانگو رو اپگرید کنم ممکنه دیتا های قبلی به مشکل بخورن ؟