یه شرکتی میشناسم که پمپ دیگ بخار تولید میکنه کار شبکه سازی پمپ رو میخواد انجام بده، به نظرتون شدنی هست که کلیه کارها رو اینجوری انجام بدیم یا خیر؟