چطور برنامه ای طراحی کنیم که یکسری اطلاعات رو از یک فایل متنی بگیره و در یک فرم در اینترنت اکسپلورر ثبتو اجراکنه.