سلام اساتید

یکی دوتا برنامه اندروییدی هست که میخوام فارسیشون کنم، راهی هست؟